Een nieuw politiek landschap: Welke impact hebben de verkiezingen op zzp’ers?

De Nederlandse politieke arena ondergaat een aardverschuiving na de recente verkiezingen, waarbij de PVV als grootste partij uit de bus is gekomen. Nu is het interessant om te analyseren welke impact hebben de verkiezingen op zzp’ers?

Een overzicht van de verkiezingsuitslag

De voorlopige prognose toont aan dat de PVV maar liefst 37 zetels heeft veroverd, waarmee ze de duidelijke winnaar van de verkiezingen zijn. GroenLinks-PvdA (25 zetels), VVD (24 zetels), en NSC (20 zetels) volgen op afstand. De PVV-leider, Geert Wilders, lijkt het voortouw te gaan nemen in het formatieproces, en hij heeft aangegeven een centrumrechts kabinet te willen vormen, met de VVD, NSC, en de BBB. De VVD heeft aangegeven dat ze door het verlies niet willen regeren. ‘De kiezer heeft ook gezegd: VVD, sla een rondje over.’ aldus Yeşilgöz. Wel zullen ze een centrumrechtskabinet steunen in de rol als gedoogpartner. Welk idee hebben PVV, NSC en de BBB over de arbeidsmarkt en wat betekent dit voor de rol van zzp’ers? Als de VVD een gedoogpartner wil zijn is het ook belangrijk om hun visie mee te nemen.


Lees ook: Finance as a service: hét alternatief voor het mkb start- & scale-ups


Standpunten van belangrijke partijen voor zzp’ers

PVV: geen overbodige regels voor zzp’ers

Om met grote de winnaar te beginnen. De PVV staat voor geen onnodige extra regels en verplichtingen voor zzp’ers. Daarnaast willen ze de schijnzelfstandigheid aanpakken in risicosectoren, denk aan: de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Ze willen betaalbaar vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Als het aan de PVV ligt wordt de positie van de zzp’er beter.

NSC: naar een evenwichtig sociaal contract voor werkenden

De NSC streeft naar een herzien sociaal contract voor werkenden, waarbij gelijke behandeling en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden centraal staan. De NSC volgt de aanbevelingen van de commissie Regulering van Werk (2020), die pleiten voor reguliere dienstverbanden als norm. Hun visie omvat gelijke behandeling op fiscaal en sociaal gebied voor werknemers, uitzendkrachten, en zelfstandige ondernemers. In hun poging tot gelijkheid stellen ze scherpe regels voor om verschillen tussen deze drie arbeidsvormen te verkleinen, en pleiten ze voor het laten verdwijnen van fiscale onderscheiden tussen zzp’ers en werknemers. Het toekomstbestendig maken van het ontslagrecht en het afschaffen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zijn kernpunten in het beleid van de NSC, die daarmee lijkt te willen breken met bestaande structuren om een vernieuwd sociaal contract te bewerkstelligen.

BBB: verkleinen van belastingdruk en flexibiliteit in contracten

De BBB pleit voor meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten en het verkleinen van fiscale verschillen tussen vast en flexibel/zzp. Ze willen het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen.


Lees ook: Risico’s zzp: hoe ga je om met de risico’s die je loopt als zzp’er? 


VVD: zekerheid en ondersteuning voor zzp’ers

De VVD, de favoriete partij voor veel zelfstandigen. Een derde van de zzp’ers heeft gisteren op de partij van Dilan Yeşilgöz gestemd. In het programma heeft de VVD duidelijke standpunten voor zzp’ers geformuleerd. Zij pleiten voor een aparte rechtsvorm voor zelfstandigen, een publieke verzekering bij arbeidsongeschiktheid, en makkelijkere toegang tot pensioenopbouw. Ook willen zij schijnzelfstandigheid aanpakken zonder de echte ondernemers te hinderen.

De toekomst voor zzp’ers: welke impact hebben de verkiezingen?

Terwijl de politieke situatie nog in beweging is, lijken de standpunten van de betrokken partijen enigszins overbrugbaar. De oproep van Wilders om ‘over de eigen schaduw heen te springen’ kan wijzen op een mogelijke samenwerking tussen PVV, NSC, BBB en eventueel de VVD als gedoogpartner. Voor zzp’ers in Nederland biedt dit wellicht een toekomst met meer zekerheid, flexibiliteit en gelijke behandeling. Het blijft echter afwachten hoe deze politieke ontwikkelingen zich verder zullen ontvouwen en welke impact de verkiezingen daadwerkelijk zullen hebben op zzp’ers in Nederland.

Gerelateerde verhalen