• Flexibiliteit van interim en de kennis van een groep

 • De business partners van het MKB

 • De finance oplossing zonder bemiddelingsfee

Paul Stuij

Controller

Headshot Mark Linthorst FYBE Partner

Surfen is een grote passie van mij, daarom ben ik een aantal jaar geleden naar Zandvoort verhuisd. In de zomer ben ik dan ook veel te vinden in het water. Ik heb ook een grote interesse in technologie. Ik kan wel zeggen dat ik behoorlijk tech-savvy ben, aangezien ik het afgelopen jaar mijn eigen pc heb gebouwd. Ik vind het leuk om de verbindende schakel in de organisatie te zijn en denk graag mee over het inzetten en optimaliseren van software.

Nadat ik mijn jongensdroom om piloot te worden heb moeten loslaten, wist ik één ding zeker: ik ga later ondernemen. Data, technologie en cijfers liggen me wel, al zeg ik het zelf, wat de stap naar een toekomst in Finance klein maakt. Inmiddels ben ik zelfstandig ondernemer en help ik scale-ups en mkb-bedrijven hun finance te optimaliseren. Denk aan: hoe richt je financiële processen efficiënt en betrouwbaar in, hoe waarborg je de juistheid en volledigheid van de financiële administratie en hoe zorg je voor tijdige en betrouwbare maandcijfers zodat deze kunnen dienen als sturingsinformatie voor het management.

Een opdrachtgever aan het woord

“Paul begrijpt wat er nodig is en zorgt ervoor dat hij snel toegevoegde waarde kan leveren op finance, hij pakt zijn verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap, een hele fijne eigenschap van een interim financial. Hij begrijpt cijfers en processen en hij denkt in verbeteringen, denk hierbij aan maand- of jaarafsluiting processen of het creëren van financiele inzichten. Ook heeft Paul een affiniteit met software en IT. Paul paste goed in ons diverse team en hij weet zich goed te bewegen in elke laag van de organisatie. Ik zou hem zo weer inschakelen mocht het nodig zijn!”

Testimonial foto Mark Linthorst van Wietse

Monica Sax van der Heijden
Head of Finance & Control Angst+Pfister

Testimonial foto Mark Linthorst van Wietse

Monica Sax van der Heijden
Head of Finance & Control Angst+Pfister

In het kort over Paul

 • Data gedreven finance professional

 • Kijkt verder dan de cijfers

 • “Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan”

Expertise

Reporting:

 • Data, Kpi’s & dashboarding
 • BI-tools (PowerBI)
 • Managementrapportages

Control:

 • Budget & forecast
 • Strategisch advies
 • Procesoptimalisatie
 • Voorbereiden/begeleiden accountantscontrole

Aanvullend

 • Professionaliseren finance functie

Branches

 • Evenementen
 • Automotive
 • Detailhandel
 • Productie
Headshot Mark Linthorst FYBE Partner

Neem contact op met Paul

Ervaring

Paul is sinds oktober 2023 partner bij FYBE. Bekijk zijn werkverleden en opgedane ervaring.

• De Melkweg begeleiden in de begrotingscyclus 2024 en meerjarenbegroting ten behoeve van externe stakeholders
• De opzet en overgang van een beheersbegroting naar een activiteitenbegroting
• Voorstel voor nieuwe opzet van het maandafsluitingsproces
• Advisering over de inrichting van de financiële afdeling
• Het opstellen van de jaarlijkse financiële forecast

• Verantwoordelijk voor de maandafsluiting
• Medeverantwoordelijk voor de jaarafsluiting incl. dossiervorming t.b.v. de jaarrekening
• Opstellen van financiële rapportages
• Analyseren van de financiële resultaten
• Controle op volledigheid en juistheid van de financiële administratie
• Opstellen van balansspecificaties
• Diverse procesverbeteringen waaronder o.a. automatiseren van boekingen, betalingen, loonjournaalpost

• Initiatie en implementatie nieuw maandafsluitingsproces
• Opstellen van managementrapportages
• Ontwikkelen van financiële dashboards
• Ontwikkelen van sales dashboards
• Opstellen van nieuwe sales pijplijn
• Analyseren van de financiële resultaten
• Verzorgen van Btw-aangiftes
• Assisteren bij het opstellen van het jaarlijks budget
• Assisteren bij het opstellen van de jaarrekening

• Aansturing 2 fte’s
• Betrokken bij opstartfase Oracle Cloud (ERP-systeem)
• Voeren van de volledige grootboekadministratie
• Maandafsluitingsproces
• Opstellen van balansspecificaties
• Assisteren bij het opstellen van de jaarrekening

• Verwerken van inkoop- en verkoopfacturen
• Communicatie met debiteuren en crediteuren
• Voorbereiden van Btw-aangiftes
• Assisteren bij opstellen managementrapportages
• Assisteren bij het opstellen van budgetten en begrotingen
• Assisteren bij accountantscontrole