• Flexibiliteit van interim en de kennis van een groep

 • De business partners van het MKB

 • De finance oplossing zonder bemiddelingsfee

Kitty Veenema (RA)

Finance Manager – Head of Finance – Projectmanager

Headshot Kitty Veenema

“Kitty heeft in haar rol als projectmanager een complex project met veel stakeholders begeleid en uitgevoerd. Haar aanpak is gestructureerd en georganiseerd en ze weet zich gemakkelijk te bewegen binnen de organisatie.

Haar benadering en werkwijze is zowel mens- als resultaatgericht. Het feit dat het project nu succesvol in de transitie- en implementatiefase zit, getuigt van haar vermogen om niet alleen doelgericht te werken, maar ook om de betrokkenheid van de teamleden te waarborgen.”

Kitty Veenema testimonial

Frans Rientjes
VvAA-A&D Product en Change manager

Kitty Veenema testimonial

Frans Rientjes
VvAA-A&D Product en Change manager

In het kort over Kitty

 • Resultaat- en mensgericht
 • Communicatief vaardig en een verbinder

 • Plannen, structureren en organiseren
 • Affiniteit met IT

Expertise

Reporting

 • Data, KPI’s  en dashboarding
 • Managementrapportages
 • BI-tools

Financial Control

 • Optimalisatie (financiële) processen
 • Verbeteren van AO/IC en internal controls
 • Opstellen jaarrekeningen en voorbereiden/begeleiden accountantscontrole

Aanvullend

 • Professionaliseren finance functie
 • ERP-implementatie
 • Audit readiness

Branches

 • Retail
 • Maakindustrie
 • Dienstverlening
Headshot Kitty Veenema

Neem contact op met Kitty

Ervaring

Kitty is sinds januari 2024 partner bij FYBE. Bekijk haar werkverleden en opgedane ervaring:

 • Opstellen van een projectplan met deliverables, projectbudget en een activiteitenplanning
 • Bewaken en rapporteren van de voortgang aan de stakeholders
 • Maandelijks rapporteren aan de Stuurgroep van de besluiten en belangrijkste bevindingen
 • Naast opstellen van een projectplan met deliverables, projectbudget en een activiteitenplanning, het In kaart brengen van de toekomstige werkzaamheden van Bureau Vaktechniek binnen de context van VvAA
 • Opstellen van besluit en adviesnotities voor het MT VBC
 • Maandelijks rapporteren van de voortgang aan de hand van ontwikkelde performance indicatoren aan de Manager VBC & Directeur A&D
 • Aansturen van een team en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van 2 regiokantoren (20FTE)
 • Onderdeel van het operationeel Management Team en zorgdragen voor meer samenwerking tussen de regiokantoren onderling
 • Opstellen van een deel van het businessplan
 • Opstellen kwartaalcijfers inclusief forecast
 • Bewaken van de voortgang van de activiteiten van het BIM Loket en periodiek rapporteren aan het bestuur
 • Aansturen van een aantal financiële dossiers (BTW en VPB)
 • Opstellen jaarrekening en balansdossier
 • Opstellen balansdossiers voor diverse subsidiecontroles
 • Extern contactpersoon voor de accountant en andere stakeholders
 • Opstellen van een projectplan voor een Purchase to Pay project met deliverables, projectbudget en activiteitenplanning en aansturen van het projectteam van T-mobile Infra
 • Presenteren van bevindingen aan de stuurgroep
 • Inrichten van de Microsoft 365 -omgeving in samenwerking met de software consultant
 • Aansturen van het project consignatievoorraad i.v.m. overnemen van deze voorraad door EPCOR en herstructureren van de administratie daarvan
 • Aansturen van het project materiele vaste activa i.v.m. activeren eigen motoren en de bijbehorende onderhoudsreserve
 • Pojectmanager: implementeren van een wereldwijde organisatiestructuur in meer dan 30 landen die moet voldoen aan de locale Tax en Legal wetgeving.
 • Financial Controller: verantwoordelijk voor de maandafsluiting, het doorvoeren van verbeteringen in het afsluitingsproces en opstellen van instructies.

Voor USG Finance heb ik diverse interim functies vervuld een rol als internal auditor bij Fokker Aerostructures, Financial Accounting & Reporting bij de ABN Amro Hypotheekgroep en bij PWC als interim Auditor

 • Het uitvoeren van operational audits en ad-hoc projecten in het binnen- en buitenland
 • Internal Control Framework opgezet voor verschillende processen
Verantwoordelijk voor het aansturen van diverse controleteams (2 tot 4 medewerkers) bij verschillende klanten in het MKB-segment waaronder retail, commodity-trading en not-for profit-organisaties.